Theme header background image
Licznik odwiedzin: 271767

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica – etap I Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie

Opublikowany przez admin Środa, 14.11.2018

Zaproszenie na szkolenie, które odbędzie się w Poznaniu w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w dniu 20 listopada w godz.10.00-12.00 na temat operacji typu 5.1 „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.