Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298219

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Ostrzeszowie

Opublikowany przez admin Wtorek, 09.10.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów.
Spotkanie odbędzie się 16 października 2018 roku o godzinie 10:00 w  Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie ul. Franciszka Altera 2 (dawniej ul. 21 stycznia 2).

W spotkaniu weźmie udział Pani Minister Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.W trakcie spotkania poznają Państwo m.in.:

1. 5 filarów Konstytucji Biznesu.

2. Ofertę wsparcia dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia:

prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,

przygotowanie i wdrożenie technologii oraz faza inwestycyjna,

Prezentacja instrumentu STEP.

3. Ofertę wsparcia dla firm z Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego.

4. Program Dostępność Plus.

5. RODO dla przedsiębiorcy.

6. Program czyste powietrze.Po części seminaryjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego/Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Agencją Rozwoju Przemysłu,  Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-ostrzeszowZ uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@miir.gov.pl