Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298231

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Chóry w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

Opublikowany przez admin Wtorek, 09.10.2018

4 października 2018 roku zorganizowany został wyjazd do Narodowego Forum Muzyki  we Wrocławiu, w którym udział wzięli członkowie Chóru Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z dyrygentem - Renatą Adamską, oraz Chóru VIOLINO Zespołu Szkół w Laskach z dyrygentem – Danutą Wieczorek, łącznie 70 uczniów i opiekunowie. Wyjazd szkoleniowy zorganizowany został ze środków Gminy Trzcinica.

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego to kompleks sal koncertowych mieszczących się we Wrocławiu. W gmachu znajdują się m.in.: cztery sale koncertowe, w tym główna z 1804 miejscami i trzy kameralne dla widowni liczącej od 250 do 450 osób, a także sale prób, pomieszczenia konferencyjno-biurowe, przestrzeń wystawiennicza. Budynek główny ma powierzchnię użytkową 35,3 tys m². Działalność Narodowego Forum Muzyki obejmuje również liczne projekty edukacyjne – m.in. „Akademia Chóralna”, w której udział biorą uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy i Zespołu Szkół w Laskach. Chórzyści zapoznali się z Narodowym Forum Muzyki , poznali historię obiektu, zwiedzali sale koncertowe. Zapoznali się z rozwiązaniami technicznymi, dającymi możliwość doskonałej akustyki podczas koncertów. Uczniowie mogli spróbować swoich sił dając koncert na fortepianie na profesjonalnej sali.
    Jak podkreśla Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik: Jest to już trzeci wyjazd szkoleniowy z udziałem obu chórów szkolnych. W ubiegłym roku odbyła się wycieczka do Filharmonii Opolskiej, a dwa lata temu do Siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie. Wyjazd ma charakter edukacyjny i jest jednocześnie formą wyróżnienia chórzystów i podziękowania za reprezentowanie Gminy Trzcinica w różnorodnych konkursach i uroczystościach.