Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298227

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

IX edycja nauki pływania w Gminie Trzcinica z programu „Umiem pływać”

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 08.10.2018

We wrześniu 2018 r. w Gminie Trzcinica rozpoczęła się IX edycja zajęć nauki pływania dla uczniów ze szkół podstawowych w formie pozaszkolnych zajęć sportowych.

Tegoroczna edycja odbywa się w ramach realizacji rządowego projektu pn. „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a operatorem tego zadania jest Wielkopolskie Zrzeszenie LZS z Poznania. Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z operatorem zadania, Gmina Trzcinica współfinansuje z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wszystkie koszty związane z wynajmem pływalni, instruktorów nauki pływania, transportem oraz ubezpieczeniem uczestników.

Uczestnicy przed rozpoczęciem nauki pływania tradycyjnie otrzymali czepki pływackie. Zajęcia odbywają się w obiekcie krytej pływalni w Słupi p. Kępnem z częstotliwością raz w tygodniu. Zaplanowano 10 skumulowanych (2 - godzinnych) zajęć dla wszystkich uczniów III klas szkół podstawowych z Lasek i Trzcinicy. Opiekę podczas przejazdów sprawują  nauczyciele z tych szkół, natomiast podczas trwania zajęć w basenie instruktorzy nauki pływania i personel basenu. Realizacja projektu „umiem pływać” zakończy się w listopadzie, a uczestnicy projektu na jego zakończenie otrzymają pamiątkowe medale.