Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298229

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Żelazne, diamentowe i złote gody Pożycia Małżeńskiego

Opublikowany przez admin Piątek, 05.10.2018

3 października 2018 r. w Trzcinicy obchodzone były żelazne, diamentowe i złote gody Pożycia Małżeńskiego.

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, która została odprawiona przez Ks. Dziekana Wiesława Cieplika Proboszcza Parafii Trzcinica w kościele parafialnym w Trzcinicy.
Po uroczystej mszy Jubilaci udali się do Domu Ludowego w Trzcinicy gdzie zostali przywitani przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joannę Gatner słowami: "mija 60 i 50 lat od chwili, kiedy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie nawzajem, dozgonną miłość, wiarę, szacunek i przyjaźń. Składaliście sobie z ufnością przyrzeczenie, że będziecie dzielić razem chwile dobre i złe, wspomagać się wzajemnie w chwilach ciężkich i cieszyć się wspólną radością. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać".
Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, życzył Dostojnym Jubilatom zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogratulował zebranym tak długiego stażu małżeńskiego, który  jest darem i jednocześnie wzorem dla wszystkich. Podziękował także za trud i wysiłek na rzecz społeczności lokalnej.
Całą uroczystość uświetnił występ Chóru Szkolnego Zespołu Szkół w Trzcinicy pod kierunkiem Pani Renaty Adamskiej.  
Pary obchodzące 50 lat Pożycia Małżeńskiego zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 maja 2018 r.
Jubilaci z rąk ks. Dziekana Wiesława Cieplika Proboszcza Parafii Trzcinica otrzymali pasterskie błogosławieństwo od Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka.
Wszystkie obecne na uroczystości pary otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki.
Przy wspólnej kawie dostojni Jubilaci mogli powspominać swoje wspólnie przeżyte lata i życzyć sobie wzajemnie kolejnych pięknych rocznic pożycia małżeńskiego.
50 – lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

1. Danuta i Bronisław Bonczolowie
2. Letosława i Stanisław Ciupińscy
3. Marianna i Aleksander Grycmanowie
4. Jadwiga i Zbigniew Kolasińscy
5. Wiesława i Roman Mrówkowie
6. Leokadia i Kazimierz Talarowie
7. Krystyna i Kazimierz Powroźnikowie
8. Ewa i Henryk Szajdakowie
9. Irena i Stanisław Szymańscy

60- lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

1. Teresa i Jan Boruccy
2. Irena i Ryszard Bzowi
3. Ludwika i Jan Grycmanowie
4. Anna i Tadeusz Łakomi
5. Janina i Stanisław Poprawowie
6. Krystyna i Franciszek Skibowie

65-lecie małżeństwa obchodzili Państwo Irena i Wiktor Olkowie.

Drogim Jubilatom jeszcze raz składamy gratulacje oraz życzymy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha i życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat.