Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298220

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Namiot dla Drużyny Harcerskiej

Opublikowany przez admin Czwartek, 04.10.2018

W ubiegłym roku w Gminie Trzcinica reaktywowano działalność harcerską. Od 7 października 2017 roku rozpoczęła działalność Drużyna Harcerska, której zbiórka odbywała się w Zespole Szkół w Trzcinicy.


Działalność Drużyny bardzo się rozwija. Uczestniczy ona w spotkaniach, zlotach i rozgrywkach sprawnościowych. Prowadzone są zajęcia i szkolenia o różnorodnej tematyce, w tym terenoznawstwo, praca z busolą, kompasem, mapami i ogólna orientacja oraz udzielanie pierwszej pomocy.

Drużyna bierze czynny udział w rajdach oraz biwakach poza terenem Gminy Trzcinica. Dużą pomocą i ułatwieniem byłby zakup dwóch namiotów 6 – osobowych typu TIPI na potrzeby Drużyny. 17 września 2018 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się spotkanie na ten temat. Wójt Gminy Grzegorz Hadzik zadeklarował, że takie namioty zostaną zakupione i przekazane do użytkowania 77 WDH „The Hatches”.