Theme header background image
Licznik odwiedzin: 285927

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Zakończenie prac

Opublikowany przez admin Środa, 31.10.2018

Dobiegają końca prace w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”. Wartość całkowita pierwszego etapu to 5 042 823,03 złote.


Gmina Trzcinica pozyskała na to zadanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa kwotę dofinansowania w wysokości 3 080 215 złote. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak” z Ostrzeszowa, a termin zakończenia prac zgodnie z zawartą umową ustalono do 16 listopada 2018 roku.