Theme header background image
Licznik odwiedzin: 285927

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Wręczenie zaświadczeń o wyborze

Opublikowany przez admin Środa, 31.10.2018

31 października 2018 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się pierwsze spotkanie osób wybranych do Rady Gminy Trzcinica, Wójta oraz członków Gminnej Komisji Wyborczej.


Celem spotkania było wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnych Gminy Trzcinica. Zaświadczenia odebrali: pani Bartkowiak Anna  z Kuźnicy Trzcińskiej, pan Bednarek Kazimierz  z Ignacówki Pierwszej, pan Hojka Grzegorz z Wodzicznej, pan Maryniak Stanisław ze Smardz, pan Mikołajczyk Zdzisław z  Trzcinicy, pan Oleś Mateusz z Lasek, pan Ostrowski Krzysztof z Trzcinicy, pani Parzonka Danuta z Pomian, pan Podejma Zygmunt z Lasek, pani Barbara Maruszka-Bednarek z Trzcinicy, pani Perlitius Irena  z Piotrówki, pan Edward Skiba z Trzcinicy, pan Waloszczyk Krzysztof  z  Borku, pan Wielgosz  Łukasz  z Lasek, pan Żłobiński Janusz  z Lasek. Również pan Grzegorz Hadzik otrzymał zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Trzcinica.

Wójt Gminy Grzegorz Hadzik pogratulował zebranym i życzył wielu sukcesów i osiągnięć na rzecz mieszkańców Gminy Trzcinica.