Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298219

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Projekt „Wieczór integracyjny przy muzyce i śpiewie w Trzcinicy”

Opublikowany przez admin Środa, 03.10.2018

Gmina Trzcinica, reprezentowana przez Wójta Gminy Grzegorza Hadzika podpisała ze Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Grzegorza Grzunkę, umowę o powierzenie grantu pn. „Wieczór integracyjny przy muzyce i śpiewie w Trzcinicy”.

Uroczystość o tej nazwie odbędzie się 12 października br. (piątek) o godz. 17:00 w Domu Ludowym w Trzcinicy. W programie przewidziano występy artystyczne w formie biesiady i kabaretu oraz wręczenie pamiątkowych statuetek dla organizacji i instytucji działających na terenie Gminy Trzcinica zrzeszających kobiety. Projekt współfinansowany jest w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. Pozyskane dofinansowanie to 7000 zł.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Trzcinica do udziału w tej uroczystości. Spotkanie będzie miało charakter otwarty i jest dla uczestników bezpłatne.