Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298220

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcinícy z dnia 2 października 2018 r.

Opublikowany przez admin Środa, 03.10.2018

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcinícy z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Trzcinica bez głosowania w okręgach wyborczych nr 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12. 13. 14. 15


Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcinícy z dnia 2 października 2018 r.