Theme header background image
Licznik odwiedzin: 285927

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

40-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi

Opublikowany przez admin Środa, 24.10.2018

18 października 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem odbył się Jubileusz 40-lecia istnienia szkoły.

Obecny Zespół Szkół Specjalnych w Słupi jest pierwszą z placówek szkolnictwa specjalnego, jakie powstały na terenie powiatu kępińskiego. 20 kwietnia 1978  powołano Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 w Kępnie. W 1999 roku reforma systemu edukacji spowodowała konieczność przekształcenia ośmioklasowej szkoły podstawowej w szkołę podstawową o sześciu klasach, przy której otwarto również 3-letnie gimnazjum. Następnie w skład Zespołu Szkół Specjalnych weszła jeszcze Szkoła Przysposabiająca do Pracy. W roku 2012 całą placówkę przeniesiono z  Kępna do Słupi, lokując ją w obiekcie po byłym  Zespole Szkół Rolniczych Od momentu powstania szkołę ukończyło około 1000 uczniów.
W uroczystościach jubileuszowych uczestniczył Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który przekazał okolicznościowe życzenia oraz życzył wielu sukcesów i osiągnięć oraz realizacji planów i zamierzeń.