Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298220

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Nowy sprzęt plenerowy jeszcze w tym roku

Opublikowany przez admin Wtorek, 23.10.2018

Gmina Trzcinica uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego otrzyma pomoc finansową w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.


Projekt pn. „Zakup wyposażenia służącego promocji i integracji miejscowości Trzcinica – etap II” obejmuje zakup 10 kompletów ławostołów biesiadnych i 10 sztuk parasoli z nadrukiem. Całość zadania wyniesie 9250 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 4250 zł. Umowa w tej sprawie pomiędzy Gminą Trzcinica reprezentowaną przez Wójta Gminy Grzegorza Hadzika, a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałków -  Wojciecha Jankowiaka i Krzysztofa Grabowskiego, została podpisana 17 października br.

Jest to kontynuacja zadania z ubiegłego roku, w ramach którego dokonano już zakupu sprzętu plenerowego tego typu. Podjęte działania mają na celu między innymi zapewnienie właściwych warunków i możliwości spotkań mieszkańców podczas różnego typu uroczystości gminnych i plenerowych. Doświadczenie pokazuje, że odbywające się imprezy plenerowe przyciągają coraz więcej mieszkańców, dla których konieczne jest zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc siedzących z ochroną przed deszczem lub słońcem.