Theme header background image
Licznik odwiedzin: 285927

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 19.10.2018

17 października 2018 roku w Zespole Szkół w Laskach odbyło się jedenaste, uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Trzcinica.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Grzegorz Hadzik, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, Sekretarz Gminy Renata Ciemny, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Janusz Żłobiński, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Trzcinicy i Zespołu Szkół w Laskach, wychowawcy wyróżnionych uczniów oraz stypendyści wraz z rodzicami. Stypendia dla uczniów zostały przyznane w czterech kategoriach: wyróżnienia za wyniki w nauce, osiągnięcia w  nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej.

    Otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy, przytaczając historię stypendiów w Gminie Trzcinica oraz gratulując wszystkim stypendystom, ich rodzicom oraz dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom i opiekunom. Podziękował także za pomoc w przygotowaniu uroczystości Zespołowi Szkół w Laskach, a Chórowi Violino za występ. Głos zabrała także Przewodnicząca Rady Rodziców z ZS w Trzcinicy – Bogumiła Konieczny.
Osiem uczennic otrzymało po dwa stypendia:
 - za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe: Martyna Antoniak, Patrycja Biegańska, Karolina Dłubak – Sierańska, Agata Fajga, Julita Krowiarz, Natalia Parzonka (ZS w Trzcinicy),
- za bardzo wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe: Lena Nawrot (ZS w Laskach),
- za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej: Weronika Czaja (ZS w Laskach).

    Za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018  stypendia otrzymało 34 uczniów. W trakcie uroczystości, którą poprowadziła Renata Ciemny – Sekretarz Gminy, każdy stypendysta otrzymał list gratulacyjny wraz ze stypendiami, a rodzice listy gratulacyjne i róże.

    Za wyniki w nauce przyznano stypendia 17 uczniom, którzy mogą pochwalić się osiągnięciem w roku szkolnym 2017/2018 średniej ocen  5,4 w szkołach podstawowych i 5,3 w gimnazjach. Są to uczniowie Zespołu Szkól w Trzcinicy: Weronika Kruber, Natalia Parzonka, Maciej Pregiel, Anna Więcek, Miłosz Żurawa i Zespołu Szkół w Laskach: Zofia Bogacz, Lena Grycman, Martyna Hojeńska, Oliwia Laske, Karol Władek, Andżelika Zimoch.
    Za osiągnięcia w nauce stypendia otrzymało 11 uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 zostali indywidualnymi laureatami olimpiad lub konkursów: wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w dziedzinie nauki. Stypendia otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy: Emilia Grycman, Michalina Jokiel, Anna Kurek, Dominik Pigulski.
    Stypendia sportowe otrzymało 9 uczniów, którzy mogli pochwalić się sukcesami w zawodach sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym i wysokimi osiągnięciami sportowymi, które przyczyniają się do promowania Gminy Trzcinica na szczeblu powiatowym. Stypendyści z Zespołu Szkół w Trzcinicy to Magdalena Adamska, Michała Głowik, Jan Parzonka, Gabriela Zimoch, a z Zespołu Szkół w  Laskach Jacek Ertel, Miłosz Nawrot, Adriana Otremba, Dawid Piasecki.
    Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej przyznano 5 stypendiów uczniom zajmującym w roku szkolnym  2017/2018 wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i międzygminnych oraz posiadający osiągnięcia kulturalne i artystyczne (m.in. plastyczne, recytatorskie, taneczne, wokalne, teatralne). Z Zespołu Szkół w Trzcinicy stypendium otrzymała Natalia Pawlik, a Zespołu Szkól w Laskach Jakub Dudziak, Roman Fabian, Jakub Siwa.

Jak dodaje Wójt Gminy Grzegorz Hadzik: Gratuluję tak licznych osiągnięć, co bardzo mnie cieszy, jednocześnie życzę kolejnych. Gratuluję i dziękuję wyróżnionym uczniom, dyrektorom, nauczycielom, opiekunom oraz rodzicom. Uważam, iż taka forma wyróżnień dobrze się sprawdza i przyczynia się do motywowania naszych uczniów.