Theme header background image
Licznik odwiedzin: 285927

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Oznakowanie uzupełnione

Opublikowany przez admin Piątek, 19.10.2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie przystąpił do odnowienia oznakowania poziomego na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzcinica.

Konieczność odnowienia oznakowania szczególnie na przejściach dla pieszych oraz ronda była sygnalizowana przez Gminę Trzcinica. Odnowione oznakowanie poziome przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zwłaszcza, iż rozpoczął się okres jesienny.