Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298219

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Sprzęt ratowniczy

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 01.10.2018

Gmina Trzcinica otrzymała dotację celową w wysokości 41 600 złotych na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa.

W ramach realizacji zadania zakupione zostaną: detektor napięcia, latarki akumulatorowe, pilarki do drewna, zestawy ratownictwa medycznego R-1, przenośny zestaw oświetleniowy, zestawy do stabilizacji pojazdów, sprzęt do oznakowania terenu, piła ratownicza i defibrylator.
Całkowity koszt realizacji zadania to 42 020 złote.
Sprzęt zostanie przekazany OSP z terenu Gminy Trzcinica, które uczestniczyły w przygotowaniu zapotrzebowania na poszczególne rodzaje sprzętu. Zadaniem objęte jest wszystkie osiem OSP funkcjonujące w Gminie Trzcinica a realizacja nastąpi do końca listopada 2018 roku.
Jest to kolejna partia sprzętu, która umożliwia doposażenie jednostek OSP poprawiając przez to bezpieczeństwo mieszkańców.