Theme header background image
Licznik odwiedzin: 232052

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Dotacje na zajęcia przedszkolne

Opublikowany przez admin Wtorek, 09.01.2018

Gmina Trzcinica opracowała wniosek złożony w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej z Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.


Przeszedł on weryfikację pod względem spełnienia wymogów formalnych, a następnie został poddany ocenie merytorycznej i został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach” została podpisana w dniu 22 grudnia 2017 r. przez Joannę Ganowicz – Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Grzegorza Hadzika – Wójta Gminy Trzcinica.

Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku po zakończeniu przebudowy z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski. Zgłoszenie przedmiotowego projektu „Akademia wesołego przedszkolaka w PPS w Laskach” do realizacji było warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania na przebudowę istniejącej placówki, która rozpocznie się w tym roku. W ramach projektu tzw. „miękkiego” planowany jest zakup wyposażenia takich jak stoliki, krzesełka, umeblowanie oraz różnych pomocy przedszkolnych i zabawek dla 1 oddziału przedszkolnego. Będzie to oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich. Projekt uwzględnia też dofinansowanie w zakresie realizacji zajęć podstawy programowej i szeregu zajęć dodatkowych takich jak: zajęcia z języka angielskiego, psychoruchowe oraz logarytmiczne. Zakupione zostaną także urządzenia na doposażenie placu zabaw.

Łączna wartość projektu „Akademia wesołego przedszkolaka w PPS w Laskach” wynosi 157 987,50 zł przy dofinansowaniu w wysokości około 85%, czyli 134 289,37 zł. Wkład własny Gminy Trzcinica to 23 698,13 zł. Równolegle od września 2019 r. realizowany będzie analogiczny projekt w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy.