Theme header background image
Licznik odwiedzin: 232052

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Budżet Gminy Trzcinica na 2018 rok

Opublikowany przez admin Wtorek, 02.01.2018

Dochody budżetu Gminy Trzcinica na 2018 rok zaplanowano w kwocie 23 679 153,01 złotych. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 27 765 810,01 złotych w tym 6 704 317,23 złote to wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na inwestycje zaplanowano 8 816 730,50 złotych.


Wśród zadań znalazła się budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap I. Wyłoniony został już wykonawca tego zadania, którym będzie Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak”, z którym podpisano umowę. Na powyższe zadanie pozyskano  3 242 332,56 złotych środków zewnętrznych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  Wybudowany zostanie także odcinek wodociągu w miejscowości Granice. Dokończona zostanie budowa drogi Piotrówka kierunek Kępno oraz Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcińska. Powstaną drogi na ulicy Młyńskiej w Trzcinicy oraz Czereśniowej w Laskach. Zmodernizowany zostanie kolejny odcinek drogi w miejscowości Teklin. Ponadto przygotowana zostanie dokumentacja projektowa drogi w miejscowości Kwasielina.

Przekazana zostanie dotacja na przebudowę drogi powiatowej Trzcinica-Laski w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na tym odcinku. Modernizowany będzie Dom Ludowy w Kuźnicy Trzcińskiej, Dom Ludowy w Pomianach otrzyma nową elewację. Przy Domu Ludowym w Piotrówce utwardzony zostanie plac za budynkiem, a przy Domu Ludowym w Smardzach powstanie altana grillowa. Dom Ludowy w Wodzicznej zostanie wyposażony w centralne ogrzewanie a do Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej i Domu Ludowego w Trzcinicy zostanie zakupione wyposażenie. Modernizowany będzie garaż OSP w Trzcinicy. Powstaną place zabaw w Laskach i Trzcinicy, w styczniu 2018 roku zostanie ogłoszony przetarg. W Wodzicznej zaplanowano siłownię zewnętrzną. Doposażone zostaną place zabaw w Aniołce Pierwszej i Piotrówce. Przy stadionie w Laskach utwardzony zostanie plac, a w Trzcinicy zakupione zostaną ławki i parasole. Rozpoczęta zostanie przebudowa z rozbudową przedszkola w Laskach. Na to zadanie Gmina Trzcinica pozyskała 999 957,19 złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Został już wyłoniony wykonawca a 8 stycznia 2018 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie prac. Udzielone zostaną dotację na realizację projektu E-Gmina, budowę bazy śmigłowcowej SRM w Michałkowie. Przekazane zostaną także środki do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na wymianę kolejnych 70 lamp oraz zaprojektowanie i dobudowanie linii kablowych w miejscowościach Gminy Trzcinica.

Jak uzupełnia Wójt Gminy Grzegorz Hadzik: budżet Gminy Trzcinica na 2018 rok podczas jego realizacji będzie wymagał sporo wysiłku i wielu działań organizacyjnych. Myślę jednak, iż uda się go zrealizować z pożytkiem dla mieszkańców. Jednocześnie chciałbym życzyć mieszkańcom wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.