Theme header background image
Licznik odwiedzin: 225415

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Wniosek Odnawialne Źródła Energii

Opublikowany przez admin Czwartek, 07.09.2017

Gmina Trzcinica jako Lider projektu „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin” dostarczyła do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odpowiednią dokumentację.


Wniosek dotyczący Gmin Perzów, Rychtal i Trzcinica w wersji elektronicznej został zarejestrowany w systemie 31 sierpnia 2017, a następnie uzupełniony o wersję papierową. Wnioskowana wartość dofinansowania to 8 893 355,97 złotych, a całkowita 11 648 704,80 złotych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia projekt realizowany byłby w latach 2018-2019 i dotyczyłby 478 gospodarstw domowych w tym 127 w Gminie Perzów 142 w Gminie Rychtal i 209 w Gminie Trzcinica.

Jak podsumowuje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik dobiegła wspólna praca związana z przygotowaniem  wniosku wraz wieloma załącznikami. Dziękuję za zaangażowanie w jej opracowanie pracownikom poszczególnych Urzędów Gmin a także samym mieszkańcom. Bardzo duży wysiłek organizacyjny i dokumentacyjny dobiegł końca, teraz czekamy na wyniki oceny formalnej a następnie merytorycznej.