Theme header background image
Licznik odwiedzin: 232055

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Wniosek złożony

Opublikowany przez admin Piątek, 22.09.2017

Powiat Kępiński złożył wniosek na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń-Laski Borek i 5688P Laski Borek – Wielki Buczek na odcinku od km 6+493,18 do km 7+489,68 w miejscowości Trzcinica”. Partnerem w realizacji tego zamierzenia jest Gmina Trzcinica.

Zadanie realizowane będzie w ramach „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. W przypadku uzyskania dofinansowania program pokryje 50% kosztów wnioskowanego odcinka drogowego. W założeniach jest wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Trzcinica i Laski ze środków Gminy Trzcinica oraz środków pozyskanych w ramach programu. Natomiast Powiat Kępiński sfinansuje przebudowę analogicznego odcinka jezdni w oparciu o środki własne i pozyskane z programu.
    Jak uzupełnia Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik: Cieszę się, iż udało się przygotować odpowiedni wniosek wraz z załącznikami i wystąpić z nim o dofinansowanie z Programu „Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. W przypadku realizacji tej inwestycji poprawiłoby się bezpieczeństwo korzystania z drogi powiatowej Trzcinica – Laski, w tym w ruchu pieszo – rowerowym.