Theme header background image
Licznik odwiedzin: 232055

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

„Aktywna tablica”

Opublikowany przez admin Piątek, 22.09.2017

Gmina Trzcinica złożyła wniosek w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

W przygotowanie wniosku zaangażowane były Zespół Szkół w Laskach i Zespół Szkół w Trzcinicy. Wartość dofinansowania to łącznie 28 000 złotych. W przypadku jego otrzymania zakupione zostaną tablice interaktywne z projektorem, głośnikami i innymi urządzeniami pozwalającymi na przekazanie dźwięku.
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli. Lekcje i inne zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i innych pomocy dydaktycznych co powinno wpłynąć na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów, rozwój ich zainteresowań, uzdolnień  oraz kreatywności.