Theme header background image
Licznik odwiedzin: 232054

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Gmina Trzcinica w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”.

Opublikowany przez admin Niedziela, 17.09.2017

Gmina Trzcinica złożyła wniosek pn. „Biblioteczka Gminy Trzcinica” w konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”, ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.


Celem konkursu było pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Wielkopolski oraz promowanie działań przyczyniających się do popularyzowania i realizacji idei „Małej ojczyzny” bliskiej swoim obywatelom.

    5 września 2017 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się spotkanie z komisją konkursową oceniającą wnioski. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wszystkie wydane przez Gminę Trzcinica publikacje oraz informacje medialne na ich temat. Wyświetlona została także prezentacja multimedialna przygotowana na potrzeby spotkania promującego publikację „Symbolika Gminy Trzcinica”.

    Gmina Trzcinica od 2008 roku wydaje publikacje z cyklu „Biblioteczka Gminy Trzcinica” dystrybuowane wśród lokalnej społeczności i bibliotek. Pierwszą z nich były „Wędrówki kulinarne po Gminie Trzcinica” (2008). Zaprezentowano w niej tradycyjną i współczesną kuchnię charakterystyczną dla regionu styku Śląska i Wielkopolski. Kolejna publikacja to „Rękodzieło jako twórczość kulturalna i artystyczna” (2010). Zaprezentowano w niej twórców z terenu Gminy Trzcinica oraz ich prace. Prezentacja publikacji połączona była z wystawą twórczości i prezentacją rękodzieła. Po kulinariach i rękodziele wydano dwa opracowania historyczno – regionalne, a były to „Szkoły ludowe Gminy Trzcinica w okresie zaboru pruskiego na podstawie kronik szkolnych” (2012), prezentująca życie szkolne w trudnych czasach zaborów. Uniwersalizm kronik mówi dużo także o codziennych problemach mieszkańców. Natomiast „Symbolika Gminy Trzcinica” (2014) to opracowanie zawierające zbiór symboli, elementów ceremoniału i tradycji Gminy Trzcinica. Omówiono genezę powstania herbu, flagi i innych elementów symbolicznych. Zaprezentowano sztandary, pieczęcie i relikwie. Z okazji 25 lecia samorządności wydano piątą publikację „XXV – lecie Samorządu Terytorialnego Gminy Trzcinica” (2015). Zebrano i przybliżono czytelnikom zmiany związane z wdrożeniem reformy samorządowej. Zaprezentowano tutaj także prace fotograficzne laureatów Konkursu Fotograficznego „Gmina Trzcinica w obiektywie”. Uzupełnieniem cyklu są kolejne dwie publikacje – tomik wierszy „To powinno się wszystkim nie podobać (Wierszydła i takie tam...)” pochodzącego z Gminy Trzcinica Zbigniewa Gawińskiego, tworzącego pod pseudonimem Bartymeusz Trzciński.

9 marca 2017 roku odbyła się prezentacja siódmej publikacji „Chóry Gminy Trzcinica w okresie minionego 20-lecia”, przybliżająca działalność chóralną na terenie Gminy Trzcinica.

    Gmina Trzcinica była nagradzana w konkursie na działania proekologiczne i prokulturowe już dwukrotnie – pierwszy raz w roku 2012 za projekt „Trzcinica i okolice – moja mała ojczyzna”, natomiast w roku 2015 za projekt „I Gminny Bieg Uliczny im. Janusza Smiatacza o Puchar Wójta Gminy Trzcinica”.