Theme header background image
Licznik odwiedzin: 232054

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Projekt Akademii Chóralnej

Opublikowany przez admin Piątek, 29.12.2017

Gmina Trzcinica  po raz kolejny przystąpiła do Projektu Akademii Chóralnej - „Śpiewająca Polska”. W projekcie, który rozpocznie się 2 stycznia 2018 roku i będzie trwał do 30 listopada 2018 r., udział biorą chóry szkolne z terenu Gminy Trzcinica.

Uczniowie należący do chórów rozwijają swoje zdolności i pasje, bardzo często występują publicznie uświetniając swoimi koncertami szereg uroczystości szkolnych, środowiskowych, gminnych, parafialnych i powiatowych.
Z chórem szkolnym z Zespołu Szkół w Trzcinicy zajęcia w ramach programu poprowadzi pani Renata Adamska natomiast z chórem szkolnym Violino z Zespołu Szkół w Laskach pracować będzie pani Danuta Wieczorek. Akademia Chóralna jest projektem edukacji chóralnej realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu kontynuowane są działania Śpiewającej Polski wspierające zespoły chóralne. Projekt ma na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnienie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży.  

Powyższe zadania realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórami oraz wszelkie inne działania służące opiece merytorycznej nad dyrygentami i uczniami, w tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych, organizacji warsztatów, przesłuchań, koncertów, przekazywanie literatury repertuarowej i metodycznej. Projekt kierowany jest do chórów dzieci i młodzieży działających w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Realizatorem projektu tak jak w roku ubiegłym jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu w pełnym zakresie merytorycznym i organizacyjnym.
Współpraca z Projektem Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” trwa już od 2007 roku i początkowo dotyczyła jednego, a od kilku lat już obu chórów, które odnoszą znaczące sukcesy w skali województwa.