Theme header background image
Licznik odwiedzin: 232052

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Koordynacja inwestycji

Opublikowany przez admin Czwartek, 21.12.2017

7 grudnia 2017 roku w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone koordynacji inwestycji kanalizacyjno-wodno-drogowej oraz gazowej w miejscowości Trzcinica.


W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap I” pojawiła się konieczność skoordynowania tej inwestycji z inwestycją gazu ziemnego. Ponadto równolegle realizowane będzie zadanie modernizacji drogi powiatowej Trzcinica – Borek w której partnerem jest Gmina Trzcinica. Omówiono wszystkie powyższe inwestycje oraz dokonano odpowiednich ustaleń aby poszczególne elementy infrastruktury podziemnej były wykonane przed pracami drogowymi oraz aby wzajemnie nie kolidowały ze sobą.