Theme header background image
Licznik odwiedzin: 232055

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Stacja bazowa telefonii komórkowej

Opublikowany przez admin Wtorek, 10.10.2017

W związku z prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Kępnie postępowaniem odnośnie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla stacji bazowej telefonii komórkowej w Trzcinicy Wójt Gminy Trzcinica złożył protest, a także pismo, iż w tym zakresie wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.


Wójt Gminy Trzcinica spotkał się z Radą Rodziców Publicznego Przedszkola Samorządowego w Trzcinicy. Zwołał także zebranie wiejskie w Trzcinicy gdzie mieszkańcy zostali zapoznani ze stanem prawnym i odczytane zostało pismo w tej sprawie przygotowane przez Gminę Trzcinica jako stronę prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kępnie postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. W trakcie zebrania przekazane zostały podpisy osób, które wyrażają sprzeciw do takiej lokalizacji. Wójt Gminy Trzcinica przekazał protest mieszkańców do Starostwa Powiatowego w Kępnie. Nawiązano kontakt z firmą, która jest inwestorem, a także przekazano pismo w celu zmiany lokalizacji. W ubiegłym roku udało się taką lokalizację zmienić w Piotrówce w Gminie Trzcinica z inną firmą i stacja bazowa telefonii komórkowej funkcjonuje, a mieszkańcy nie zgłaszają zastrzeżeń. Wójt Gminy Trzcinica zwrócił się ponadto z pismem do wszystkich parlamentarzystów z okręgu o pomoc, w tym w szczególności o zmianę przepisów prawnych, które umożliwiają takie bliskie lokalizacje.

Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik: podjęliśmy szereg działań w celu zmiany lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na bardziej oddaloną od obiektów przedszkola, szkoły oraz domów mieszkalnych. Dziękuję mieszkańcom za pomoc i wsparcie w tej sprawie, czekamy na decyzję Starostwa Powiatowego w Kępnie i w zależności od niej podejmiemy dalsze kroki.