Theme header background image
Licznik odwiedzin: 416012

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcinica o konkursie aranżacji terenu przy tablicy pamiątkowej W Trzcinicy

Opublikowany przez admin Wtorek, 09.02.2016

Wójt Gminy Trzcinica zaprasza chętną młodzież do wzięcia udziału w konkursie na aranżację (nową organizację zagospodarowania) terenu przy pamiątkowej tablicy zlokalizowanej na ścianie budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy od strony ulicy Jana Pawła II.

Warunki konkursowe:
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów w kategorii wiekowej gimnazjum oraz starszej młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Trzcinica.
2. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką. Nie przewiduje się ograniczeń konkursowych w tym zakresie, np. prace mogą zostać wykonane w technice płaskiej lub przestrzennej w formie: szkicu, pracy malarskiej, rysunku technicznego, planu sytuacyjnego, makiety, wizualizacji komputerowej i innych tego typu.
3. Prace konkursowe muszą nawiązywać i być dostosowane do charakteru tego miejsca bez ingerencji w istniejącą tablicę pamiątkową:
Pamiątkowa tablica umieszczona jest w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim i Żołnierzom Wojska Polskiego z terenu Gminy Trzcinica. Podczas wszystkich świąt państwowych i narodowych, a także rocznic, pod tablicą zapalane są znicze oraz składane okolicznościowe wiązanki.
4. Prace konkursowe powinny zawierać w szczególności elementy zagospodarowania terenu i małej architektury w miejscu rosnących aktualnie iglaków.
5. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę.
6. Opisane prace konkursowe (imię nazwisko autora, szkoła i adres zamieszkania) należy dostarczyć do Urzędu Gminy Trzcinica z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 47 w terminie do dnia 7 marca 2016r. Prace konkursowe, które wpłyną po tym terminie lub nie będą opisane, nie będą uwzględniane.
7. Najlepsze i najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.