Theme header background image
Licznik odwiedzin: 416016

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Trzcinica w sprawie naboru do gimnazjów

Opublikowany przez admin Czwartek, 04.02.2016

Informacja Wójta Gminy Trzcinica w sprawie naboru do gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica


Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale nr XI/95/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i przyznania liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów, dla których Gmina Trzcinica jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.Terminy rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Wielkopolski Kurator Oświaty.

(Wymagane dokumenty do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzcinica www.trzcinica.com.pl, stronie BIP  oraz lub w sekretariacie szkoły)