Theme header background image
Licznik odwiedzin: 347505

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Blogging

Blogging: Partnerskie wizyty w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 14.09.2009

W dniach 3 września do 7 września w Gminie Trzcinica przebywała delegacja zaprzyjaźnionej węgierskiej Gminy Atany.


 

W dniach od 3 września do 7 września w Gminie Trzcinica przebywała delegacja zaprzyjaźnionej węgierskiej Gminy Atany w składzie: Ötwös Károly, Dányiné Szórád Imre, Kövesdi Zoltánné oraz Ollé  Teresa. Celem wizyty było zapoznanie się z walorami gospodarczymi w tym szczególnie rolnictwa w Gminie Trzcinica.

     Dzień 4 września poświęcony był na zwiedzenie Kępna. Pierwsza wizyta to starostwo Powiatowe w Kępnie i spotkanie ze Starostą Jerzym Trzmielem, Wicestarostą Zenonem Kasprzakiem i Sekretarzem Marianem Lorencem. Omówiono funkcjonowanie obu samorządów, roli i różnic w funkcjonowaniu oraz kompetencjach. Goście obejrzeli salę sesyjną oraz siedzibę starostwa.

Kolejna wizyta to spotkanie w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie. Tutaj prezes Adam Hofman przekazał informację na temat funkcjonowania spółdzielczej bankowości w tym obsługi samorządów i ludności z obszarów wiejskich.

Po tym goście zwiedzili trzy obiekty zabytkowe związane z przeszłością i teraźniejszością Kępna, a więc kościół pod wezwaniem Świętego Marcina w Kępnie, kościół Ewangelicko - Augsburski, a następnie budynek i teren zabytkowej synagogi. Ten ostatni obiekt oraz jego historię i całej dzielnicy szczegółowo omówił Pan Mirosław Łapa.

Kolejnym punktem była wizyta w redakcji Tygodnika Kępińskiego i funkcjonowanie lokalnych mediów na terenie powiatu kępińskiego. Na zakończenie wizyty goście zwiedzili remontowany Rynek w Kępnie oraz Ratusz. Tutaj spotkali się z Burmistrzem Piotrem Psikusem oraz  Wiceburmistrzem Jolantą Jędrecką.

Szczegółowo zostały omówione kompetencje samorządu gminnego w tym ewidencji ludności i zasad jego finansowania.Całość budynku zrobiła duże wrażenie na gościach, zaciekawiły ich też wszystkie informacje przekazywane przez pracownika UMiG w Kępnie Pana Roberta Kaczora.

W tym dniu obejrzano także Zakład Produkcyjny "Meble – Laski'" gdzie informacji udzielił Pan Jan Bartkowiak.

        W sobotę 5 września delegacja zwiedziła gospodarstwo rekreacyjne Państwa Haliny i Józefa Kołodziejów. Spore zainteresowanie wzbudziła hodowla koni. Dyskutowano o warunkach funkcjonowania rolnictwa w obu krajach jak też o praktycznych aspektach w tym cenach zbóż, nawozów.Kolejnym punktem było zwiedzenie Arboretum i Izby Edukacyjnej w Laskach, tutaj wielu ciekawych i cennych informacji udzielił Pan Piotr Kijak. Soczysta zieleń oraz dorodność wielu okazów roślin zrobiła na gościach duże wrażenie. Na zakończenie pobytu w Sołectwie Laski goście spotkali sie z Sołtysem Zygmuntem Podejmą, który omówił zasady funkcjonowania jednostki organizacyjnej jakim jest sołectwo.Wysłuchano też kilku utworów muzycznych w wykonaniu Agnieszki Podejmy. Z dużym zaintereowaniem goście zwiedzili gospodarstwo rolne Małgorzaty i Romana Bryjów w tym szczególnie nowe maszyny i hodowlę trzody chlewnej.W związku z podsumowaniem konkursu na "Najpiękniejszy Ogród" zostały udostępnione do zwiedzenia ogrody państwa Marii i Jerzego Grycmanów z Trzcinicy oraz Krystyny i Franciszka Skibów z Ignacówki Pierwszej.W miejscowości Ignacówka Trzecia pokazano gospodarstwo państwa Anny i Krzysztofa Parzonków nastawione na produkcję bydła, a także przydomową oczyszczalnię ścieków. W drodze powrotnej obejrzano przygotowania do niedzielnych dożynek w Trzcinicy.

Obejrzano również bogatą kolekcję eksponatów ornitologicznych i innych u Pana Pawła Kaczmarka, który dodatkowo wraz z synem Jakubem zaprezentowali kilka utworów na rogu i trąbce.

     Niedziela 6 września to udział w dożynkach Powiatowo- Gminnych i imprezach na boisku sportowym w Trzcinicy. Także w tym dniu przybyła do Gminy Trzcinica delegacja z miejscowości Piotrówka leżąca w Gminie Jemielnica, województwo opolskie. Delegację reprezentowały Panie odświętnie ubrane w tradycyjny strój wraz z Panią Sołtys Aliną Seredą, a Gminę Jemielnica reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Pan Antoni Drzyzga.Delegacja była pod troskliwą opieką mieszkańców Piotrówki z Gminy Trzcinica wraz z Sołtysem Leszkiem Gawińskim. Delegacja przywiozła ze sobą  wspaniałą koronę dożynkową. Jest to kontynuacja nawiązanej w zeszłym roku współpracy. Obie delegacje złożyły życzenia dla rolników, mieszkańców oraz władz samorządowych. Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik - podtrzymywanie kontaktów między samorządami, organizacjami, a przede wszystkim mieszkańcami jest ważne gdyż jest okazją do wymiany doświadczeń, poznania sposobów gospodarowania i rozwiązywania często wspólnych problemów. Współpraca rozwija się i to zarówno międzynarodowa z Gminą Atany, która ma już 5 letnią tradycję  jak i też między regionami czyli Piotrówką w Gminie Jemielnica, a Naszą Gminą.