Theme header background image
Licznik odwiedzin: 347502

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Informacja dotycząca Programu Uczeń na wsi

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

1 grudnia 2009 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarł umowę z Gminą Trzcinica a przedmiotem tej umowy jest realizacja przez Gminę obszaru A pilotażowego programu UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie w okresie od dnia 01.09.2009 r. do dnia 31.07.2010 r.

W Gminie Trzcinica Programem zostało objęte 14 osób.

-    4 osoby w Szkole Podstawowej

-    7 osób w Gimnazjum

-    3 osoby w Szkole Ponadgimnazjalnej

Otrzymaliśmy łącznie na realizację programu środki finansowe w wysokości 25 953,82 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 82/100) w tym:

1.    pomoc przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych – 6 534,40 zł tj. 1 633,60 zł na ucznia

2.    pomoc przeznaczona dla uczniów gimnazjów – 11 435,20 zł tj. 1 633,60 zł na ucznia

3.    pomoc przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę – 7 351,20 zł tj. 2 450,40 na ucznia

Umowy z uczestnikami Programu będą podpisywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcinicy w lutym 2010r. o konkretnej dacie będziemy informować osoby, które złożyły wniosek.

Koordynatorem Programu  Uczeń na wsi  jest Pani Bożena Parzonka.