Theme header background image
Licznik odwiedzin: 347501

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Modernizacja oraz zmiany w organizacji w Urzędzie Gminy w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Czwartek, 05.11.2009

W głównym budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy gruntownie wyremontowano salę sesyjną w tym wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono meble i odnowiono powłoki malarskie. Sala służy także do celów szkoleniowych, wszelkich spotkań organizacyjnych, zebrań komisji stałych i doraźnych itp.

Wśród wielu prac inwestycyjnych i remontowych, które zostały wykonane w roku bieżącym jest także remont budynków Urzędu Gminy Trzcinica. Z uwagi na konieczność i pilność innych działań na terenie Gminy Trzcinica modernizacją objęto najpilniejsze i najważniejsze elementy.

Pierwszy etap zrealizowany w grudniu 2008 roku to kompleksowy remont dwóch łazienek połączony z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz zamontowaniem ogrzewania.

Wiosną został przeprowadzony remont budynku w którym znajduje się siedziba Gminnej  Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, a także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz referat komunalny, prace objęły wymianę pokrycia dachowego, zostały wykonane nowe kominy, orynnowanie, jednocześnie zostało usunięte pokrycie wykonane z elementów zawierających azbest. W głównym budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy gruntownie wyremontowano salę sesyjną w tym wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,  wymieniono meble i odnowiono powłoki malarskie. Sala służy także do celów szkoleniowych , wszelkich spotkań organizacyjnych, zebrań komisji stałych i doraźnych itp.
W chwili obecnej trwa remont połączony z przeniesieniem pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego z piętra na parter. Wynika to z zaleceń pokontrolnych Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a także przyczyni się to do  usprawnienia obsługi mieszkańców, szczególnie osób starszych. Natomiast w miejsce pomieszczenia USC zostaną uruchomione stanowisko pracy z przeniesienia części referatu komunalnego z budynku "Agronomówki".

Dotyczyć będzie to spraw związanych z odpłatnością za wodę, ścieki itp. ale ponadto  problematyka związana sferą planistyczną, środkami zewnętrznymi oraz projektami unijnymi. Temu celowi służyć będzie także zlokalizowanie tej grupy spraw w pobliżu referatu finansowego. Prócz powyższych działań remontowych, dokonano wymiany części okien w obu budynkach w celu poprawienia warunków pracy oraz oszczędności w ogrzewaniu. Ostatnim elementem w tym roku będzie wspólny garaż dwustanowiskowy dla samochodu osobowego OSP w Trzcinicy oraz samochodu służbowego Gminy Trzcinica. Natomiast w przyszłym roku odnowione zostanie otynkowanie budynku "Agronomówki".

Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik - mam świadomość , iż z uwagi na sytuację finansową i konieczność wielu ważnych inwestycji zakres prac w budynkach Urzędu Gminy Trzcinica był dostosowany do możliwości, ale mimo tego przyczyni się to do poprawy warunków funkcjonowania i obsługi mieszkańców. Wiele z tych prac planowanych było od  lat, a niektóre wynikały z zaleceń instytucji kontrolnych lub usprawnienia pracy i funkcjonowania Urzędu Gminy Trzcinica.