Theme header background image
Licznik odwiedzin: 346998

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Oddanie do użytku nowej drogi w Ignacówce Trzeciej

Opublikowany przez admin Wtorek, 06.10.2009

W dniu 23 września 2009 w Ignacówce Trzeciej w Gminie Trzcinica oddano do użytku nową drogę.

W dniu 23 września 2009 w Ignacówce Trzeciej w Gminie Trzcinica oddano do użytku nową drogę. W uroczystości udział wzięli starosta powiatu kępińskiego Jerzy Trzmiel, radni powiatowi, dyrektor PZD Bożena Dziergwa, przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Kępnie, prezesi firmy wykonawczej KPDM w Kępnie, Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, radni gminy, sołtys i mieszkańcy. Nowa droga powstała w kolejnych latach 2007 i 2008, pierwszy odcinek to 1650 metrów i koszt 590 000 złotych, drugi o podobnej długości i koszcie 420 000 złotych, w tym udział Gminy Trzcinica w wysokości 50 000 złotych. Wyremontowana i przebudowana droga to ważny ciąg komunikacyjny łączący województwa o remont, którego trwały zabiegi przynajmniej od kilkunastu lat.




    Jak uzupełnia Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik – chciałbym serdecznie podziękować Panu Staroście, radzie powiatu oraz Pani Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg za uwzględnienie i wdrożenie remontu tej bardzo ważnej drogi. Dziękuje także radnym gminy Trzcinica za poparcie działań, w tym szczególnie Pani Annie Bartkowiak, która od początku bardzo energicznie zabiegała o remont powyższej drogi. Oprócz oddania do użytku tej ważnej drogi, jest kolejna dobra informacja a dotycząca tym razem drogi krajowej nr 39, która planowana jest do kompleksowej przebudowy w roku 2010. W dniu 24 września 2009 na posiedzeniu Rady Gminy Trzcinica  analizowane  były elementy tej  inwestycji w celu wyrażenia opinii w zakresie skrzyżowań z drogami gminnymi.