Theme header background image
Licznik odwiedzin: 301094

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Spotkania doradcze LGD Wrota Wielkopolski

Opublikowany przez admin Czwartek, 29.10.2009

Spotkania doradcze LGD Wrota Wielkopolski - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”



informuje w związku z naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: MAŁE PROJEKTY, że w każdej z 7 gmin powiatu kępińskiego beneficjentom będą doradzać konsultanci w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.



SERDECZNIE ZAPRASZAMY



HARMONOGRAM DORADZTWA (w Urzędzie Gminy w Trzcinicy):



6 listopada 2009 (piątek) - od godz. 15.00 - 20.00



10 listopada (wtorek) - od godz. 9.00 - 14.00



16 listopada (poniedziałek) - od godz. 12.00 - 17.00



Oprócz przedstawionych powyżej terminów spotkań doradczych z beneficjentami podczas trwania naboru wniosków będzie można uzyskać informacje i porady w biurze LGD „Wrota Wielkopolski” przy ul. Jana Pawła II 2 w Baranowie



Więcej informacji na temat spotkań doradczych można uzyskać pod numerem tel.62 7820256, na stronach internetowych gmin powiatu kępińskiego, oraz na stronie www.wrota.info.pl