ZZO Olszowa

  [1]

Skutki zanieczyszczenia środowiska, jakie powodować może niewłaściwa gospodarka odpadami [2]

Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa oddany do użytku [3]

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Nowej Wsi Książęcej i Donaborowie - kolejny etap Projektu! [4]

Jak redukować i segregować śmieci w domu, czyli… zasady racjonalnego postępowania z odpadami [5]

Recykling – czyli jak możemy wpłynąć na poprawę środowiska ? [6]

Zakupiono 500 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych [7]

Działania z zakresu edukacji ekologicznej [8]

Laureaci konkursu ekologicznego nagrodzeni [9]

Finał konkursu wiedzy ekologicznej [10]

Stradomia Dolna: kolejny etap rekultywacji składowiska odpadów komunalnych [11]

Kolejne Etapy Modernizacji Systemu Gospodarki Odpadami [12]

Wmurowano kamień węgielny pod budowę ZZO w Olszowie [13]

Zaproszenie do udziału w Konkursie Wiedzy Ekologicznej [14]

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DORUCHOWIE I STRADOMI DOLNEJ [15]

EDUKACJA EKOLOGICZNA REALIZOWANA PRZEZ INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O. [16]

INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. podpisała umowę na budowę ZZO Olszowa [17]

Ogólne zasady postępowania z odpadami [18]

I [19]nformacja o projekcie "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego". [20]

 

 

Linki
 1. http://www.zzo-olszowa.pl
 2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/skutki-zanieczyszczenia-rodowiska-jakie-powodowa-moe-niewaciwa-gospodarka-odpadami/
 3. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/zakad-zagospodarowania-odpadow-w-miejscowoci-olszowa-oddany-do-uytku/
 4. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/rekultywacja-skadowisk-odpadow-komunalnych-w-nowej-wsi-ksicej-i-donaborowie-kolejny-etap-projektu/
 5. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/jak-redukowa-i-segregowa-mieci-w-domu-czyli-zasady-racjonalnego-postpowania-z-odpadami/
 6. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/recykling-czyli-jak-moemy-wpyn-na-popraw-rodowiska/
 7. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/zakupiono-500-sztuk-pojemnikow-do-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych/
 8. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/dziaania-z-zakresu-edukacji-ekologicznej/
 9. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/laureaci-konkursu-ekologicznego-nagrodzeni/
 10. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/fina-konkursu-wiedzy-ekologicznej/
 11. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/kolejny-etap-rekultywacji-skadowiska-odpadow-komunalnych/
 12. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/kolejne-etapy-modernizacji-systemu-gospodarki-odpadami/
 13. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/zzo-olszowa6/
 14. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2013/11/22/Konkurs-Wiedzy-ekologicznej/
 15. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/zzo-olszowa5/
 16. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/zzo-olszowa4/
 17. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/zzo-olszowa3/
 18. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/zzo-olszowa2/
 19. http://www.trzcinica.com.pl/index.php?module=Strony&func=display&pageid=38
 20. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/zzo-olszowa/
 21. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/pages/display/zzo-olszowa1/