Przebudowa dróg w miejscowości Trzcinica

Gmina Trzcinica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg w m. Trzcinica” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przedmiot inwestycji obejmuje przebudowę dróg w m. Trzcinica o długości ok. 660 m i szerokości 4 m – ul. Polna, ul. Piaskowa, ul. Leśna i ul. Zacisze, w tym:
a) korytowanie pod konstrukcję jezdni, zjazdów i poboczy,
b) wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm,
c) wykonanie podbudowy z kamienia łamanego gr. 23 cm,
d) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm (warstwa ścieralna),
e) wykonanie zjazdów i poboczy z kamienia łamanego,
f) ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15 x 22 x100 cm na ławie betonowej
z oporem,
g) wykonanie utwardzonych zjazdów z kamienia łamanego.

Całkowita wartość projektu wynosi 706 006,96 zł, a kwota dofinansowania to 353 420,32 zł.

Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/pages/display/przebudowa-drog-w-miejscowoci-trzcinica/