Projekt - utworzenie pierwszego żłobka

Ogłoszenie o dodatkowym naborze do projektu żłobkowego [1]

Żłobek w Gminie Trzcinica [2]

Lista Zakwalifikowanych uczestników w ramach projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”. [3]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Żłobka w Trzcinicy w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”. [4]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Trzcinicy w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”. [5]

Zarządzenie oraz regulamin naboru na stanowiska pracy w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”. [6]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowiska - pomoc personelu projektu - w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”. [7]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowiska - opiekun dziecięcy - w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”. [8]

Uchwała Nr X/100/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Trzcinica oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie dziecka w żłobku [9]

Uchwała Nr X/99/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych [10]

Uchwała Nr X/98/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekuna [11]

Wniosek na funkcjonowanie żłobka [12]

Linki
 1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/12/6/ogoszenie-o-dodatkowym-naborze-do-projektu-obkowego/
 2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/11/18/obek-w-gminie-trzcinica/
 3. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=10643&bar_id=7056
 4. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7050
 5. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7049
 6. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7034
 7. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7035
 8. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7036
 9. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7044
 10. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7043
 11. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7042
 12. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/7/25/wniosek-na-funkcjonowanie-obka/
 13. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/pages/display/projekt-utworzenie-pierwszego-obka/