Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

Aktualności - Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica [1]

Gmina Trzcinica przystąpiła do realizacji projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Trzcinica” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach wsparcia dla programów rewitalizacji gmin w perspektywie finansowej 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 45 060 zł przy dofinansowaniu w wysokości 90%, co stanowi 40 554 zł. Celem głównym Programu Rewitalizacji Gminy Trzcinica jest wzrost estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności obszaru.
Na chwilę obecną określonych zostało kilka zadań priorytetowych, są to m.in. remont zespołu pałacowego w Pomianach, utworzenie mini sceny z miejscami widowiskowymi na bazie wieży widokowej. W ramach przygotowywanego programu przewidziano zebranie danych statystycznych i wykonanie niezbędnych analiz prowadzących do stworzenia wstępnego programu rewitalizacji. W ramach zadania przewidziano także wywiady grupowe, szkolenia pracowników Urzędu Gminy i spotkania konsultacyjne. Planowane zakończenie projektu to koniec października 2017 r.

Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/pages/display/aktualnoci-program-rewitalizacji-gminy-trzcinica/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/pages/display/program-rewitalizacji-gminy-trzcinica/