Aktualności

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. (edycja II sport)

Opublikowany przez admin Środa, 04.05.2022

Wójt Gminy Trzcinica na podstawie przepisów art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.


Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. [1]


 
Linki
  1. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=10308
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2022/5/4/ogoszenie-o-ii-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-2022-r-edycja-ii-sport/