Aktualności

Zarządzenia w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 02.05.2022

Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 107 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nr 108 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (3. stopnia CHARLIE-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 1 maja 2022 roku od godz. 00.00 do dnia 15 maja 2022 roku do godz. 23.59.


Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

- nr 107 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [1]

- nr 108 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. [2]

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 15 maja 2022 roku do godz. 23:59 (jest to przedłużenie okresu obowiązywania wcześniej wprowadzonych stopni)ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa o których mowa w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.


 
Linki
  1. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=16042&bar_id=10305
  2. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=16043&bar_id=10305
  3. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2022/5/2/zarzdzenia-w-sprawie-wprowadzenia-drugiego-stopnia-alarmowego-oraz-trzeciego-stopnia-alarmowego-crp/