Aktualności

Fundusz Sołecki

Opublikowany przez admin Środa, 24.03.2021

Rozpoczęły się realizacje tegorocznego Funduszu Sołeckiego, na który w 2021 roku Gmina Trzcinica zabezpieczyła  241 861,63 złotych z własnych środków.


W bieżącym roku wykonano już remont pomieszczenia kuchennego oraz klatki schodowej i korytarza w Domu Ludowym w Laskach. Zawarto umowy na zakup krzeseł do Domu Ludowego w Wodzicznej, na dostawę gazowego pieca gastronomicznego do Domu Ludowego w Pomianach oraz montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Smardzach. Pozostałe zadania będą realizowane sukcesywnie.

W ubiegłym roku na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gmina Trzcinica zabezpieczyła 220 533,50 złote i mimo sytuacji związanej z trwającą pandemią wykonano je w kwocie 219 201,75 złotych czyli 99,4%. W 2020 roku z wykorzystaniem środków gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego przygotowano dokumentację oraz zakupiono materiały budowlane garażu OSP w Aniołce Pierwszej. W Kuźnicy Trzcińskiej doposażono plac zabaw i przyległy teren, w Domu Ludowym zamontowano klimatyzator, zmodernizowano kanalizację oraz pomieszczenie gospodarcze. W Laskach wykonano altanę wraz z utwardzeniem terenu, w Domu Ludowym zmodernizowano pomieszczenia kuchenne i zakupiono krzesła, nabyto także wyposażenie do Pawilonu Sportowego i rekreacji. W Piotrówce utwardzono plac przy Domu Ludowym, zakupiono wyposażenie kuchni i altany. W Pomianach w Domu Ludowym zamontowano klimatyzację i wyposażenie, zakupiono ponadto ławostoły do altany. W Smardzach remontowano i doposażano Dom Ludowy,  a także zakupiono kamień do utwardzenia dróg. W Trzcinicy dofinansowano rozbudowę garażu OSP, zakupiono kamień do utwardzenia dróg, a także zakupiono materiały dla GBP  i GKS w Trzcinicy. W sołectwie Wodziczna utwardzono plac przy Domu Ludowym i boisku sportowym. Zakupiono krzesła i wykonano piec kuchenny w Domu Ludowym. Ponadto zakupiono kosę spalinową i pomieszczenie gospodarcze oraz doposażono altanę w Teklinie.

 


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2021/3/24/fundusz-soecki/