Aktualności

Zaproszenie do udziału w Forum Rolniczym

Opublikowany przez admin Piątek, 05.02.2021

Zaproszenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej do udziału w Forum Rolniczym powiatów: kępińskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego, które odbędzie się dnia 9 lutego br. o godzinie 10.00.


Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w Forum Rolniczym powiatów: kępińskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego, które odbędzie się dnia 9 lutego br. o godzinie 10.00. Będzie to spotkanie online za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Aby wziąć udział w webinarium niezbędna jest wcześniejsza rejestracja, której należy dokonać poprzez link: https://docs.google.com/forms/d/170dLIXcWybmzlk5o4qLr17rGeHWaz7VZ9FWFYq4ZPPQ/viewform?edit_requested=true [1]

Organizowane corocznie przez samorząd rolniczy fora są płaszczyzną do wymiany informacji oraz okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów wsi i rolnictwa. Tematyka tegorocznego cyklu forów koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

- Krajowy Plan Strategiczny i jego konsultacje,

- ograniczenia w używaniu środków ochrony roślin w związku z wdrażaniem tzw. Zielonego Ładu,

- problematyka chorób zakaźnych i bioasekuracja w gospodarstwach rolnych,

- gospodarska łowiecka i współpraca z kołami łowieckimi,

- działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2022,

- omówienie aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz bieżących spraw dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

Wzorem lat ubiegłych w ramach spotkania zamierzamy odnieść się również do kwestii lokalnych oraz działań podejmowanych przez instytucje i służby szczebla powiatowego. Oprócz wysłuchania prelekcji specjalistów, w drugiej części spotkania będzie można wziąć udział w dyskusji i zadać pytania prelegentom.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/https://docs.google.com/forms/d/170dLIXcWybmzlk5o4qLr17rGeHWaz7VZ9FWFYq4ZPPQ/viewform?edit_requested=true
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2021/2/5/zaproszenie-do-udziau-w-forum-rolniczym/