Aktualności

Informacja o terminach płatności podatków

Opublikowany przez admin Czwartek, 04.02.2021

Informacja o terminach płatności I raty podatku od środków transportowych, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz o opłacie od posiadania psów.

Stawki od środków transportowych określa uchwała Nr XXIV/187/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Link do uchwały: http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7694 [1]
Deklaracje DT-1 i DT-1A można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcinica link: http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7783 [2]

 

 
Linki
  1. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7694&fbclid=IwAR17H8M0kXOzjXKwmTL7_Sl5a5jb_qxuP8ZhyMoByo_G6W_3F7VtWoFc5Yo
  2. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7783&fbclid=IwAR3qK40VeJcas_w5MgKF_5TfZ8ryorlkDQtdaqJ-fIEH7IDhwhycjy_maQE
  3. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2021/2/4/informacja-o-terminach-patnoci-podatkow/