Aktualności

Nominacja dla Przedszkola

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 22.02.2021

Inwestycja Przebudowa z rozbudową Publicznego Przedszkola Samorządowego w Laskach uzyskała nominację do finału Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.


Obiekt oddano do użytku we wrześniu 2019 roku. Na powierzchni 467,78 metrów kwadratowych znalazły się 2 sale dydaktyczne, każda z własną łazienką i własnym pomieszczeniem na pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W obiekcie znajduje się kuchnia wraz z magazynami oraz pomieszczeniami pomocniczymi. Kolejne pomieszczenie to jadalnia wraz z holem i system drzwi rozsuwanych umożliwiających stworzenie dużej powierzchni na spotkania integracyjne. W części przebudowanej umieszczono pokoje logopedy, pielęgniarki oraz personelu. W obiekcie jest wiele pomieszczeń technicznych oraz pomocniczych. Strych zaadaptowano na pomieszczenie centrali systemu odzysku ciepła a obiekt zasilany jest w ciepło i wodę użytkową ze zmodernizowanej w 2017 roku kotłowni zasilanej gazem znajdującej się w budynku szkolnym. Zastosowano tam także technologię solarną w celu uzyskania ciepłej wody. Wartość całkowita zadania to 2 748 358, 19 złote.

Gmina Trzcinica pozyskała w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 środki zewnętrzne w wysokości 999 957,19 złotych. Ponadto Gmina Trzcinica pozyskała środki na projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”, gdzie wartość całkowita wynosi 157 987,50 złote, a dofinansowanie 134 289,37 złote.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2021/2/22/nominacja-dla-przedszkola/