Aktualności

Gminne inwestycje drogowe

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 22.11.2021

W 2021 roku Gmina Trzcinica wybudowała odcinek drogi w miejscowości Pomiany kierunek Ignacówka Trzecia, zakończyła się realizacja zadania „Przebudowa dróg w miejscowości Trzcinica” dotycząca przebudowy ulic Polnej, Piaskowej, Leśnej i Zacisze, natomiast w Laskach wykonane zostało zadanie „Utwardzenie  placu w miejscowości Laski”.


W 2021 roku Gmina Trzcinica wybudowała odcinek drogi w miejscowości Pomiany kierunek Ignacówka Trzecia. Wartość zadania to 239 740,62 złotych, a wykonawcą było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Gmina Trzcinica na to zadanie pozyskała 83 250 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach środków budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zakończyła się realizacja zadania „Przebudowa dróg w miejscowości Trzcinica” dotycząca przebudowy ulic Polnej, Piaskowej, Leśnej i Zacisze. Wartość zadania to 748 569,08 złotych, a wykonawcą było także Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Gmina na to zadanie otrzymała 353 420,312 złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ubiegłym roku na powyższym obszarze Gmina Trzcinica wykonała inwestycje wodno-kanalizacyjną.

Natomiast w Laskach wykonane zostało zadanie „Utwardzenie  placu w miejscowości Laski”. Wartość całkowita robót obejmujących wykonanie prac ziemnych, podsypki żwirowej, podbudowy z kamienia drogowego, montaż krawężników i obrzeży oraz wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych wynosi 234 315 złotych. Wykonawca jest firma PPHU „JOKPOL” Józef Kołodziej. Łączna wartość powyższych gminnych inwestycji drogowych to 1 222 624,70 złote z czego 436 670,32 złotych pochodzi ze środków zewnętrznych.Dokumentacja fotograficzna na stronie facebook [1]


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/https://www.facebook.com/photo/?fbid=313431464115637&set=pcb.313432300782220
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2021/11/22/gminne-inwestycje-drogowe/