Aktualności

Pierwsze działania w ramach e-Urzędu

Opublikowany przez admin Wtorek, 02.11.2021

Gmina Trzcinica rozstrzygnęła zapytanie ofertowe związane z usługami doradczymi i wdrożeniowymi przy realizacji projektu e-Urząd w gminie Trzcinica i podpisała umowę  z wybranym Wykonawcą.


19 października br. w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się spotkanie robocze, podczas które omówione zostały sprawy związane z harmonogramem prac. Aktualnie trwa przygotowanie specyfikacji technicznej związanej z zakupem, montażem oraz konfiguracją nowego sprzętu oraz jego  wdrożeniem w jednostkach Gminy Trzcinica.

Są to Urząd Gminy, GOPS, Zespołu Szkół w Laskach, Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Gminny Żłobek w Trzcinicy.

Gmina Trzcinica jako partner projektu bierze udział w realizacji zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin”. Łączna wartość tego projektu w zakresie dotyczącym Gminy Trzcinica to 1 878 721,18 zł przy dofinansowaniu w  wysokości 1 596 913,00 zł.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2021/11/2/pierwsze-dziaania-w-ramach-e-urzdu/