Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Opublikowany przez admin Wtorek, 05.01.2021

Wójt Gminy Trzcinica na podstawie przepisów art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1057), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.


Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [1]


 
Linki
  1. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7733
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2021/1/5/ogoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-2021-r/