Aktualności

Projekt pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI"

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 04.01.2021

Powiat Kępiński oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie realizują projekt  pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI” współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Celem realizacji zadania pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI”  jest zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych np. leki uspokajające i nasenne) oraz wskazanie postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Kształtowania prozdrowotnej i prospołecznej postawy wobec życia, w tym świadomego unikania substancji psychoaktywnych. Ponadto uwrażliwienie młodzieży na problemy ich rówieśników. Minimalizowanie ryzyka powodującego, że dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne.Informacje o projekcie znajdują się w zakładce tematycznej na stronie internetowej  ZSP Nr 1 w Kępnie: http://www.zsp1kepno.cal.pl/wolni---nie-uzale-nieni.html [1]  oraz na na portalu społecznościowym facebook: https://www.facebook.com/groups/wolninieuzaleznieni [2]
 
Linki
  1. http://www.zsp1kepno.cal.pl/wolni---nie-uzale-nieni.html
  2. http://www.trzcinica.com.pl/https://www.facebook.com/groups/wolninieuzaleznieni
  3. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2021/1/4/projekt-pn-wolni-nie-uzalenieni/