Aktualności

Informacja na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 04.01.2021

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” 22 grudnia 2020 r. Gmina Trzcinica zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu aneks do porozumienia z 8 lipca 2019 r. dotyczącego współpracy w ramach programu.


Zgodnie z porozumieniem Urząd Gminy Trzcinica przyjmuje wnioski w programie „Czyste Powietrze”. W 2020 r za pośrednictwem Urzędu Gminy Trzcinica złożono 17 wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ciepła i termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zmiany w programie dotyczą możliwości ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku mieszkalnego, jeśli miesięczny dochód netto w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1400 zł na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym 1960 zł na osobę.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych celem efektywnego zarządzania energią.

Adresatami programu są osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Warunkiem obligatoryjnym dla skorzystania z programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest wymiana lub posiadanie źródła ciepła spełniającego wymagania programu, to jest źródło ciepła piątej klasy z certyfikatem EcoDesign.

W ramach programu można skorzystać z dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu na wymianę źródła ciepła wraz z przyłączami, docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej  i drzwiowej, montaż pompy ciepła, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2021/1/4/informacja-na-temat-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/