Aktualności

Partnerstwa dla rozwoju

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 28.09.2020

W związku z kończącym się okresem wnioskowania o środki unijne w ramach perspektywy 2014-2020 rozpoczynają się prace przygotowawcze w celu pozyskania kolejnych funduszy zewnętrznych. Duże znaczenie w tym procesie będą miały partnerstwa samorządów lokalnych. Gmina Trzcinica włączyła się w ten proces.


21 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Rychtal odbyło się spotkanie w celu podpisania listu intencyjnego wyrażającego chęć współpracy w ramach „Partnerstwa na 307". W spotkaniu uczestniczyli włodarze gmin i powiatów obejmujących część samorządów powiatu kępińskiego oraz namysłowskiego. Partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy rozwojowej obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i małych miast powiatowych z pogranicza województw wielkopolskiego oraz opolskiego, leżących w powiatach kępińskim i namysłowskim, poprzez integrację działań podmiotów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego, ukierunkowanych nie terytorialnie, lecz funkcjonalnie na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i przestrzennej, które przenikają się wzajemnie.

Natomiast  24 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Przemęt podpisany został list intencyjny w sprawie umowy o partnerskiej współpracy Gminy Przemęt i Gminy Trzcinica. Obszar współpracy i wspólnych przedsięwzięć obejmuje działania z zakresu: oświaty, wychowania i edukacji, kultury, rekreacji, sportu i turystyki, wymiany młodzieży, współpracy między jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Kołami Gospodyń Wiejskich, promowania kultury regionalnej, zadań o charakterze ogólnospołecznym, wpierania i upowszechniania idei samorządowej i promocji gmin – przy możliwie szerokim udziale mieszkańców obu stron.

Gmina Przemęt leży w odległości około 2,5 godziny jazdy samochodem. Na swoim terenie posiada wiele jezior w tym jezioro Wieleń, gdzie zlokalizowany jest Ośrodek Wypoczynkowy „Krokus”. To właśnie ten ośrodek od wielu lat jest organizatorem letniego wypoczynku młodzieży z terenu gminy Trzcinica w ramach Gminnego Programu Profilaktyki.   


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/9/28/partnerstwa-dla-rozwoju/