Aktualności

Rozliczenie końcowe projektu przedszkolnego w Laskach

Opublikowany przez admin Środa, 23.09.2020

[1]Gmina Trzcinica przy udziale Urzędu Gminy Trzcinica i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach w roku szkolnym 2019/20 była realizatorem projektu  pn.  Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach.


Przedmiotowy projekt dofinansowany został t ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 157 987 zł przy dofinansowaniu w wysokości 134 289,37 zł w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt zakładał utworzenie oddziału przedszkolnego w nowopowstałym budynku przedszkola w Laskach. Na początku realizacji tego przedsięwzięcia zakupione zostało nowe wyposażenie oraz doposażono ogród i teren zewnętrzny. Projekt skierowany był do najmłodszej grupy wiekowej „Pszczółek”, tj. dla 25 dzieci 3-4 letnich, dla której uruchomione zostały zajęcia wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, psycho – ruchowe i logorytmiczne (łączące elementy logopedii i rytmiki). W ramach niniejszego projektu przewidziano też bezpłatne szkolenia dla kadry pedagogicznej.

W dniu 17 września 2020 r. zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek końcowy weryfikujący działania w projekcie został zatwierdzony, a tym samym otrzymane dofinansowanie zostało rozliczone. Gmina Trzcinica w ramach dalszych działań zobowiązana jest natomiast do zachowania trwałości utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 kolejnych lat.   


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2020/9/23/rozliczenie-kocowe-projektu-przedszkolnego-w-laskach/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/9/23/rozliczenie-kocowe-projektu-przedszkolnego-w-laskach/