Aktualności

Dotacje dla OSP

Opublikowany przez admin Czwartek, 21.05.2020

[1]Gmina Trzcinica stara się sukcesywnie doposażać w sprzęt jednostki OSP działające na swoim terenie.


Do tej pory udzielono dotacji  na dofinansowanie działalności statutowej jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 43 434,87 zł, w tym 25 000 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego, a przeznaczone zostały na kontynuację rozbudowy garażu OSP Trzcinica. Pozostałe środki otrzymały OSP Laski i OSP Trzcinica, które przeznaczyły m.in. na zakup: zestawu podpór i narzędzi ratowniczych, wskaźników dwutlenku węgla, zestawów kominiarskich, lancy gaśniczej, wyciągarki ręcznej oraz prądownicy turbo.

Ponadto do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej złożone zostało zapotrzebowanie na sprzęt dla 6 OSP spoza KSRG w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy finansowym współudziale środków pochodzących z budżetu Gminy, tutaj łączna wartość sprzętu to około 15 000 zł.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2020/5/21/dotacje-dla-osp/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/5/21/dotacje-dla-osp/