Aktualności

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 15.05.2020

[1]Od 15 maja ulegną zmianie zasady naboru oraz wypłacania dopłat w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach planowanej do uruchomienia w połowie maja pierwszej części nowego programu możliwe będzie uzyskanie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.


Zgodnie z nowymi wytycznymi beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. W przypadku gdy inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, np. pompę ciepła, wtedy można otrzymać do 25 tys. zł, a jeśli do tego zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, to łączna kwota może sięgnąć nawet 30 tys. zł. Pojawi się możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Nowa wersja programu umożliwia również wsparcie inwestycji już zakończonych.

W zmodyfikowanym programie przyjęto kryterium rocznego dochodu do 100 tys. zł i pod uwagę brany jest tylko dochód beneficjenta. Nie będzie już konieczności przeliczania dochodu na członka rodziny, chyba że beneficjent zamierza wnioskować o wyższe kwoty.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych celem efektywnego zarządzania energią.

Adresatami programu są osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 8 lipca 2019 roku zawartym między Gminą Trzcinica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu, Urząd Gminy Trzcinica przyjmuje wnioski. Od dnia podpisania porozumienia z terenu Gminy Trzcinica złożono 18 wniosków.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2020/5/15/program-priorytetowy-czyste-powietrze-w-gminie-trzcinica/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/5/15/program-priorytetowy-czyste-powietrze-w-gminie-trzcinica/